ONLINE EDUKACIJA „BADEL MASTERCLASS“

  • UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA

1. OPĆENITO

Badel 1862 nudi online edukaciju kao mogućnost svim konobarima i ugostiteljskim radnicima da uzmu stvar u svoje ruke i aktivno rade na sebi i svom usavršavanju tijekom razdoblja provedenog kod kuće za vrijeme epidemije virusa COVID-19.

Badel Masterclass je besplatna online edukacija koju organizira društvo Badel 1862 d.d., a namijenjena je svim konobarima, barmenima, koktel majstorima, kuharima, svim osobama iz ugostiteljske branše te drugim zainteresiranim osobama.

Svi polaznici imat će priliku u razdoblju od četiri tjedna unaprijediti svoja znanja i vještine kroz pet tematskih cjelina:

  • Jaka alkoholna pića
  • Vino
  • Kokteli
  • Kulinarstvo
  • Psihologija

Polaznici će tijekom trajanja Badel Masterclass online edukacije moći pratiti videopredavanja stručnjaka, rješavati praktične zadatke i ispite iz teorije. Sva predavanja su online, kao i sve provjere znanja te komunikacija s predavačima. Predavači su vrhunski profesionalci i neki od najpoznatijih ljudi u branši (M. Majcen, D. Skoko, F. Francem itd.) te Badelovi stručnjaci.

Videopredavanja će biti dostupna na Masterclass YouTube kanalu i istima će se pristupati putem linka. Zaštićeni će link svaki polaznik dobiti putem e-mail zajedno s uputom na link za online edukaciju.

Za praktično rješavanje zadataka i testiranje teorijskog znanja polaznici će biti uključeni u Badel Masterclass kanal na Google Classroomu.

Svi polaznici koji uspješno polože testiranje iz teorijskog znanja i riješe zadatke dobit će odgovarajući certifikat o završenoj Badel Masterclass edukaciji.

Detaljne upute o edukaciji nalaze se na stranici: masterclass.badel1862.hr

2. TRAJANJE ONLINE EDUKACIJE

Badel Masterclass edukacija traje od 04.05.2020. godine do 01.06.2020. godine.

3. TKO MOŽE SUDJELOVATI

Pravo sudjelovanja u Badel Masterclass edukaciji imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina.

4. PRIJAVA I NAČIN SUDJELOVANJA

Sve zainteresirane punoljetne osobe mogu se u razdoblju od 16.04.2020. do 28.04.2020. prijaviti na Badel Masterclass edukaciju putem online prijave na stranici/linku: masterclass.badel1862.hr

Prijavom sudjelovanja sudionik jamči da su informacije dane za potrebe Badel Masterclass online edukacije točne i istinite te se smatra da sudionik neopozivo i bezuvjetno prihvaća pravila i uvjete sudjelovanja u Badel Masterclass edukaciji.

5. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA

Osobne podatke sudionika Online edukacije obrađuje Organizator – Badel 1862 d.d., Ulica grada Gospića 7, Zagreb, OIB: 36749512860, u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka. Badel 1862 d.d. se obvezuje prilikom provedbe Online edukacije s prikupljenim osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679, slijedom čega svim sudionicima Online edukacije u nastavku dostavlja informacije o obradi njihovih osobnih podataka.

Osobni podaci sudionika Online edukacije obrađuju se u sljedeće svrhe:

  • za implementaciju i provedbu ove Online edukacije,
  • kako bi ih obavijestili o ishodu ove Online edukacije.

Osobni podaci sudionika Online edukacije obrađuju se temeljem njihove dobrovoljne i nedvosmislene privole dane u skladu s točkom 4. ovih pravila.

Prikupljeni podaci sudionika bit će dostupni Organizatoru, te pohranjeni na serveru Organizatora (voditelj obrade) te Organizatorovog ugovornog izvođača (izvršitelja obrade) do završetka Online edukacije, a čuvat će se, prema Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva 5 godina. Prikupljeni osobni podaci ne prenose se u treće zemlje.

Prikupljeni osobni podaci sudionika edukacije koji nisu s uspjehom okončali edukaciju čuvat će se 30 dana po završetku Online edukacije, nakon čega će biti trajni izbrisani osim u slučaju da Organizator ima legitiman interes za njihovim duljim čuvanjem, primjerice, u slučaju prigovora sudionika ili sudskog postupka. Prikupljeni osobni podaci sudionika edukacije koji su s uspjehom okončali edukaciju bit će u roku od 30 dana od završetka Online edukacije preneseni na server Organizatora i čuvat će se, prema Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva 5 godina.

Svaki sudionik u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka ima pravo na pristup, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade osobnih podataka koje se na njega odnose, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu i pravo na prenosivost podataka. Prigovor na obradu osobnih podataka sudionik može podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sudionici mogu svoja prava ostvariti obraćanjem službeniku za zaštitu osobnih podataka na email adresu: Osobni.Podaci@badel1862.hr.

6. PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u Online edukaciji, sudionik daje svoju dobrovoljnu i nedvosmislenu suglasnost (privolu) za obradu svojih podataka u svrhe i na način kako je to navedeno u ovim pravilima.Davanje osobnih podataka sudionika Online edukacije preduvjet je sudjelovanja te, bez navedenog, nije moguće sudjelovanje u Online edukaciji.

Sudionik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu slanjem zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka na email adresu: Osobni.Podaci@badel1862.hr. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka prije povlačenja privole. U slučaju povlačenja privole za obradom osobnih podataka, sudionik neće moći sudjelovati u Online edukaciji.

BADEL 1862 d.d.

© Badel 1862. Sva prava pridržana, 2020.